Quy trình tư vấn thiết kế:

Bước 1 :

Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, trao đổi thông tin và nắm bắt được mong muốn, nguyện vọng của khách hàng. Hẹn gặp gỡ và trao đổi công việc

Bước 2 :

- Gặp gỡ Khách hàng để trao đổi thông tin, cung cấp giấy tờ nhà, đất hoặc bản vẽ hiện trạng (nếu có). Khách hàng nêu nhu cầu sử dụng để được KTS tư vấn sơ bộ.

- Khảo sát địa điểm (đối với công trình sữa chữa, cải tạo) và tư vấn sơ bộ (miễn phí)

Bước 3 :

- Giới thiệu các quy trình thực hiện, Báo giá thiết kế và sau khi hai bên thống nhất sẽ tiến tới ký Hợp Đồng Tư Vấn Thiết Kế. 

Bước 4 :

- Tiến hành lập hồ sơ thiết kế sơ bộ gồm các bản vẽ: Mặt bằng tổng thể, mặt bằng (các tầng), các mặt cắt, mặt đứng, bản vẽ phối cảnh mặt tiền, …

- Gặp Khách hàng trao đổi, điều chỉnh, bổ sung và thống nhất chốt phương án thiết kế sơ bộ.

Bước 5 :

- Triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công chi tiết.

- Gặp hoặc Gửi mail và trao đổi qua điện thoại với Khách hàng (ở xa) sau khi chỉnh sửa thiết kế sơ bộ theo yêu cầu và hoàn thành việc triển khai thiết kế kiến trúc để thống nhất chốt Hồ sơ thiết kế phần kiến trúc.

- Triển khai thiết kế Kết cấu, thiết kế điện, thiết kế nước, điện nhẹ, ...

Bước 6 :

- Bàn giao hồ sơ thiết kế và thanh quyết toán hợp đồng.